Thứ 406202018

LAST_UPDATE10:23:53 AM

Thông báo đóng học phí học kì

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KÌ

Khoa Mầm non thông báo tới các bạn sinh viên thời gian đóng  học phí học kì.

Thời gian đóng học phí bắt đầu từ ngày 1/6 đến 15/7.

Chi tiết học phí: http://www.suphammamnon.bachkhoasaigon.edu.vn/thong-bao/thong-bao-hoc-phi-hoc-ky-3-khoa-9-va-hoc-ky-5-khoa-8-03-06-2017.html