Thứ 607212017

LAST_UPDATE01:10:27 AM

Tổng quan Sư phạm mầm non


1. Các lĩnh vực đào tạo

- Đào tạo giáo viên mầm non


2. Các hệ đào tạo chính qui

- Hệ trung cấp chính qui (Tốt nghiệp 12+ 2, học 2 năm)

 

3. Các hệ ngoài chính qui

- Bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ giáo viên  nuôi dạy trẻ, chủ trường dân lập- tư thục, cấp dưỡng ( Học 6 tháng). 


4. Chuyên môn đào tạo 

- Tâm lý – Giáo dục                                             
- Nhạc                                                                  
- Múa (Vận động theo nhạc)                               
- Sinh lý trẻ em                                                          
- Phòng bệnh trẻ em                                                       
- Vệ sinh và dinh dưỡng
- Kỹ năng tạo hình
- Kỹ năng làm đồ chơi
- Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục trong trường MN
- Phương pháp phát triển thể chất cho trẻ
- Phương pháp làm quen với toán
- Phương pháp quản lý phương pháp làm quen văn học và phương pháp phát triển ngôn ngữ
- Phương pháp khám phá khoa học – Môi trường xung quanh
- Phương pháp tổ chức  hoạt động âm nhạc
- Phương pháp tổ chức hoạt dộng vui chơi

 

5. Chương trình đào tạo, môn học, thời lượng  môn học tương ứng

- Kiến thức và kỹ năng  nuôi dạy trẻ(tâm  sinh lý, phương pháp giáo dục, dinh dưỡng, vệ sinh, bệnh học, rèn luyện thể chất trẻ…).
- Kỹ năng hát, múa,đàn,vẽ, trang trí, đọc kể diễn cảm, làm đồ chơi…
- 1/3 thời gian đào tạo dành cho việc thực hành, thực tập sư phạm ở các trường mầm non.


6. Chuẩn đầu ra

- Giúp sinh học và nắm vững kiến thức – kỹ năng nuôi dạy trẻ  theo chương trình   đào tạo  trung cấp chính quy do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

 

CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

TRƯỞNG KHOA MẦM NON

 

TRẦN THỊ NGỌC CHÚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến sỹ giáo dục học- chuyên ngành GDMN

 

TRẦN THỊ THU  

 

Cử nhân  Tâm lý- Giáo dục  MN