Thứ 206172024

LAST_UPDATE10:23:53 AM

lỗi
  • Error loading feed data

Quản lý trường mầm non tư thục – dân lập, nhóm trẻ gia đình

A. Chương trình đào tạoNghiệp vụ quản lý trường mầm non tư thục – dân lập, nhóm  trẻ gia đình 

B. Loại hình đào tạo: bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn

C. Thời gian đào tạo: 6 tháng

D. Mục tiêu
 

1. Phẩm chất 

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
- Yêu nghề, yêu trẻ, tôn trọng trẻ, có ý thức trách nhiệm cao với công tác quản lý nhóm, lớp trẻ mầm non
- Có văn hóa giao tiếp và có ý thức rèn luyện để hoàn thiện phong cách sư phạm.

 

2. Năng lực
 

a. Kiến thức

- Nhận thức đúng đắn về đường lối giáo dục của Đảng và nhà nước để có thể vận dụng vào thực tiễn GDMN.
- Nắm được những tri thức căn bản về GDMN và quản lý giáo dục mầm non.
- Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học GDMN, quản lý GDMN vào trong công tác quản lý tổ chức hoạt động CS-GD trẻ ở nhóm trẻ gia đình – trường mầm non tư thục dân lập.

 

 

 


b. Kỹ năng

- Quan sát, tìm hiểu và đánh giá sự phát triển của trẻ, kết quả của công tác chăm sóc giáo dục của người nuôi dạy trẻ.
- Lập kế hoạch công tác tổ chức, quản lý hoạt động CS-GD trẻ của người nuôi dạy trẻ.
- Thực hiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động CS-GD trẻ của người nuôi dạy trẻ.

 

E. Chuyên môn đào tạo

- Các chuyên đề về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường mầm non tư thục - dân lập, nhóm trẻ gia đình.


 

 

Thông Báo - Sự Kiện

Liên kết

y si da khoa

nganh xay dung dan dung va cong nghiep

Thống kê