Chủ nhật04212024

LAST_UPDATE10:23:53 AM

lỗi
  • Error loading feed data

Giáo trình và tài liệu tham khảo học chuyên ngành Mầm non

 

1. Vũ Thị Ngân (2006), Tổ chức dạy học ở MN, NXBGD  

2. Nguyễn Thị Bích Liên (2006), Tổ chức cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho trẻ

3. Nguyễn Thị Thanh Hương (2006), Tuyển tập các bài viết về GDMN

4. Viện chiến lược và CTGD – Vụ MN (2006), Chương trình CS – GD trẻ MN

5. Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai (2009), Giáo trình sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi MN, NXB GDVN

6. TS. Định Thị Tứ, PGS. TS. Phan Trọng Ngọ (2007), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi MN, NXB GD

7. Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai (2009), Giáo trình sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi MN, NXB GDVN

8. TS. Định Thị Tứ, PGS. TS. Phan Trọng Ngọ (2007), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi MN, NXB GD

9. Lê Thu Hương, Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hòa, Lê Thị Đức (2007), Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp, NXB GD.

10. Phạm Thị Hòa (2009), Giáo trình tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non, NXB GDVN.

11. Lê Kim Nga (chủ biên), Phạm Thị Điểm, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Ái Lan (2009), Thiết kế dạy học Hoạt động giáo dục âm nhạc ở trường mầm non, NXBGD.

12. Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân, Giáo trình: Phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh, Nhà xuất bản Giáo dục. (2006)

13. Nguyễn Thạc, Trần Lan Hương, Nguyễn Ngọc Châm, Các hoạt động khám phá thiên nhiên cho trẻ mầm non, DAMT, Hà Nội. (2006)

14. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Khám phá và thử nghiệm dành cho trẻ nhỏ, Nhà xuất bản Giáo dục. (2004)

15. Lê Thanh Nga (biên dịch), Tuyển tập các bài viết về phương pháp dạy trẻ mẫu giáo làm quen với bài toán và phép tính cộng trừ.

16. Nhân Ái, Lê Tâm, Bé làm quen những biểu tượng toán sơ đẳng, NXB Đà Nẵng, 1998.

17. Nguyễn Ánh Tuyết, Trò chơi trẻ em, NXB Phụ nữ, Hà Nội, 2010.

18. Trần Thị Ngọc Trâm, Trò chơi phát triển tư duy cho trẻ 3 – 6 tuổi, 2010.

19. Viện nghiên cứu trẻ em trước tuổi học (1994), Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên, Nhà xuất bản Giáo dục.

20. Lưu Tân (2002), Thể dục thể thao nhi đồng trước tuổi đi học, Nhà xuất bản Thể dục thể thao.

21. PGS.TS Lê Ngọc Canh ( 2002), Đại cuơng nghệ thuật múa, NXB VHTT Hà Nội.

22. PGS.TS Lê Ngọc Canh (2004), Phương pháp kết cấu kịch bản múa, NXB VHTT Hà Nội.

23. PGS – TS Lê Ngọc Canh (2006), Nghệ thuật múa thế giới, NXB VHTT Hà Nội.

24. Lê Anh Hợp (1996), Vận động theo nhạc và múa, NXB Hà Nội.

25. Lâm Tô Lộc (1994), Múa dân gian và các dân tộc Việt Nam,  NXB Văn hóa dân tộc.

26. Trần Đức Viễn , Hồng Quý (1996), Múa dân gian dân tộc, NXB Hà nội.

 

Thông Báo - Sự Kiện

Liên kết

y si da khoa

nganh xay dung dan dung va cong nghiep

Thống kê