Chủ nhật04212024

LAST_UPDATE10:23:53 AM

lỗi
  • Error loading feed data
1. Thông báo lịch kiến tập trường mầm non 19/5
2. Thông báo Về việc kiến tập môn Phương pháp phát triển ngôn ngữ (19/10/2017)
3. Lịch ôn thi tốt nghiệp khoá 8 lớp đêm
4. Thông báo tuyển sinh liên thông đại học năm 2017
5. Thông báo nghỉ hè năm 2017
6. Thông báo lịch thi môn vận động theo nhạc
7. Thông báo mời tham dự hội thảo
8. Thông báo đóng học phí học kì
9. Thông báo học phí học kỳ 3 khoá 9 và học kỳ 5 khoá 8 (03/06/2017)
10. Thông báo Về việc kiến tập môn Vệ sinh dinh dưỡng cho trẻ Mầm non 02SP09B1 (15/05/2017)
11. Thông báo Về việc kiến tập môn Vệ sinh dinh dưỡng cho trẻ Mầm non 02SP09A2 (15/05/2017)
12. Thông báo Về việc kiến tập môn Vệ sinh dinh dưỡng cho trẻ Mầm non 02SP09A1 (15/05/2017)
13. Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp 2017 kỳ thi tháng 06/2017
14. Lịch ôn thi tốt nghiệp môn chuyên ngành khoá 8 đợt 1 (29/04/2017)
15. Thông báo tổ chức học các môn bổ túc văn hoá cho học sinh khoá 8 và khoá 9 hệ 2 năm 3 tháng (29/04/2017)
16. THÔNG BÁO Về lễ ra quân thực tập sư phạm khoá 8 năm học ( 2016- 2017) (đợt 2) "23/03/2017"
17. THÔNG BÁO Về lễ ra quân thực tập sư phạm khoá 8 năm học ( 2016- 2017) (đợt 2) (23/03/2017)
18. THÔNG BÁO Về việc kiến tập môn Phương pháp giáo dục âm nhạc (23/02/2017)
19. Thông Báo về việc kiến tập môn Phương pháp khám phá khoa học và MTXQ (23/02/2017)
20. Thông Báo Về việc kiến tập môn Phương pháp làm quen tác phẩm văn học CS2 (16/02/2017)
21. Thông Báo Về việc kiến tập môn Phương pháp làm quen tác phẩm văn học CS1 (16/02/2017)
22. Thông báo kiến tập môn Phương pháp giáo dục thể chất lớp 02SP08A2 (21/10/2016)
23. Thông báo kiến tập môn Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình lớp 02SP08A2 (20/10/2016)
24. Thông báo kiến tập môn Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình lớp 02SP08A1 (17/10/2016)
25. Thông báo kiến tập Phương pháp giáo dục thể chất lớp 02SP08A1 (14/10/2016)
26. Thông báo kiến tập môn Phương pháp giáo dục âm nhạc lớp 01SP08A1 (14/10/2016)
27. Thông báo kiến tập môn Phương pháp làm quen với toán lớp 01SP08A1 (13/10/2016)
28. Thông báo kiến tập môn Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi lớp 01SP08B1 (11/10/2016)
29. Thông báo kiến tập môn PP giáo dục thể chất lớp 01SP08A1 (11/10/2016)
30. Thông báo kiến tập môn Vệ sinh dinh dưỡng lớp 02SP08A1 (6/5/2016)
31. Thông báo kiến tập môn Vệ sinh dinh dưỡng lớp 02SP08A2 (5/5/2016)
32. Thông báo Thực tập sư phạm lớp 02SP08B1 (4/4/2016)
33. Thông báo kiến tập môn Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình lớp 02SP07B1 (16/3/2016)
34. Thông báo thực tập sư phạm (22/2/2016)
35. Thông báo kiến tập môn Phương pháp giáo dục âm nhạc lớp 02SP07B1 (22/1/2016)
36. Thông báo kiến tập môn Phương pháp làm quen tác phẩm văn học lớp 01SP07A1 (5/1/2016)
37. Thông báo kiến tập môn Phương pháp phát triển ngôn ngữ lớp 02SP07B1 (6/01/2016)
38. thông báo kiến tập môn phương pháp làm quen tác phẩm văn học lớp 02SP07A1 và 02SP07A2 (29/12/2015)
39. Thông báo kiến tập môn Phương pháp làm quen với toán của SV CS2 (17 & 18/12/2015
40. Thông báo kiến tập môn Phương pháp giáo dục thể chất lớp 02SP07B1 (15/12/2015)
41. Thông báo kiến tập môn Phương pháp khám phá khoa học và môi trường xung quanh lớp 01SP07A1 (11/12/2015)
42. Thông báo kiến tập môn Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình lớp 01SP07A1 (7/12/2015)
43. Thông báo kiến tập môn phương pháp giáo dục thể chất lớp 01SP07A1 (3/12/2015)
44. Thông báo kiến tập môn Phương pháp giáo dục thể chất lớp 02SP07A2 (29/10/2015)
45. Thông báo lịch kiến tập các môn phương pháp lớp 02SP07A2 (26/10 - 30/10/2015)
46. Thông báo kiến tập môn Phương pháp giáo dục âm nhạc lớp 02SP07A1 (21/10/2015)
47. Thông báo kiến tập môn Phương pháp giáo dục thể chất lớp 02SP07A1 (22/10/2015)
48. thông báo kiến tập môn Phương pháp khám phá khoa học và môi trường xung quanh lớp 02SP07A1 (19/10/2015)
49. Thông báo kiến tập môn Phát triển ngôn ngữ lớp 02SP07A2 (20/10/2015)
50. Thông báo lịch kiến tập lớp 01SP07A1 (13/10/2015)

Thông Báo - Sự Kiện

Liên kết

y si da khoa

nganh xay dung dan dung va cong nghiep

Thống kê