Thứ 301162018

LAST_UPDATE02:03:33 AM

Thông báo lịch kiến tập trường mầm non 19/5

THÔNG BÁO LỊCH KIẾN TẬP


Lịch đi kiến tập môn phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ Mầm non (lớp tối)

Lịch đi kiến tập môn phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ Mầm non (lớp ngày)

Lịch đi kiến tập môn phương pháp làm quen tác phẩm văn học cho trẻ Mầm non